VIEW MENU & ORDER NOW
VIEW MENU & ORDER NOW

Tuyển dụng

Phở 24 Đang phát triển nhanh và luôn tìm kiếm nhiều nhân viên cộng tác làm việc cho nhiều chi nhánh nhà hàng.

Dưới đây là dành sách những vị trí có thể bạn quan tâm:

 • 20
  Đầu bếp
  Tên vị trí: Trưởng nhóm bếp ăn công nghiệp
  Địa điểm làm việc: Atlanta
  Quyền lợi:
  • Hưởng các quyền lợi theo luật lao động US
  • Hưởng các chế độ lương thưởng theo quy định của Công ty
  More detail & Apply »
 • 30
  Nhân viên phục vụ

  Thời gian làm việc:
  * 9h sáng ~ 14h chiều.
  * 17h chiều ~ 22h tối.
  Lương $10.00 / 1 tiếng

  More detail & Apply »
Vui lòng download và điền mẫu đơn của Phở 24, rồi gởi lại cho chúng tôi.
Mẫu đơn xin việc
Careers